Strona używa cookies
Turniej piłki ręcznej
Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2017/2018


ZARZĄDZENIE

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. JANA PAWŁA II – PAPIEŻA POLAKA

W STARYM LUBOTYNIU

 Z DNIA 25.08.2017

 

 

Na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej ustalam następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2016/17:

  1. 22.12.2017
  2. 2 dni – rekolekcje wielkopostne – termin ustalany przez parafię
  3. 30.04.2018
  4. 02.05.2018
  5. 01.06.2018

Jednocześnie informuję, że w/w dni nie są dniami wolnymi od pracy, a w tych dniach w szkole organizowane są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów. Nakładam też na wychowawców obowiązek poinformowania uczniów i rodziców o ustalonych dniach wolnych oraz możliwości udziału dzieci w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych.