Strona używa cookies
                                                                             
Turniej piłki ręcznej   


Dzień Nauczyciela jest wielkim świętem w naszej szkole. W tym dniu dziękujemy naszym nauczycielom za całoroczną pracę, trud, cierpliwość, życzliwość i zrozumienie oraz rozwijanie uczniowskich talentów i pasji.
W szkolnej uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele Rady Rodziców.

Samorząd Uczniowski pod kierunkiem p. Janiny Bułatowicz i p. Małgorzaty Jasionek przygotował przepiękny montaż słowno - muzyczny, który był wyrazem podziękowania ze strony uczniów.  
Pani Dyrektor  Bożena Zaręba podziękowała nauczycielom i pracownikom szkoły za całoroczną pracę i złożyła życzenia z okazji Ich święta.
Pani wicedyrektor Ewa Jasionowska odczytała życzenia przesłane do szkoły przez władze naszej  gminy oraz władze oświatowe.
Tradycyjnie też p. Dyrektor wręczyła nagrody wyróżnionym nauczycielom i pracownikom szkoły.
 W imieniu Rady Rodziców życzenia nauczycielom złożyła p. Anna Epa - Wróblewska - przewodnicząca RR.
Życzenia nauczycielom złożyli również uczniowie.