Strona używa cookies
                                                                             
Turniej piłki ręcznej   W dniu 8 października 2017r. wzięliśmy udział w obchodach XVII Dnia Papieskiego w naszym parafialnym kościele. Hasło przewodnie obchodów "Idźmy naprzód z nadzieją" jest mottem do działań i drogowskazem dalszego postępowania. Liczna grupa uczniów naszej szkoły wraz z rodzicami, nauczyciele i dyrekcja szkoły wzięli udział w uroczystej mszy św. koncelebrowanej przez ks. kanonika Janusza Tyszkę i ks. Janusza Dworakowskiego.  Powagę obchodów podkreślała obecność szkolnych sztandarów.