Strona używa cookies
                                                                             
Turniej piłki ręcznej   W dniu 24.10.2017 roku przyjęliśmy w poczet braci uczniowskiej naszej szkoły 26 uczniów klasy pierwszej. Uroczystość miała bardzo podniosły charakter.  Tradycyjnie rozpoczęło ją wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie hymnu państwowego. Następnie Pani Dyrektor Bożena Zaręba powitała zaproszonych gości - Wójta Gminy Stary Lubotyń - p. Ireneusza Gumkowskiego, przedstawicieli Rady Rodziców - p. Annę Epa - Wróblewską i p. Beatę Stepnowską oraz licznie przybyłych rodziców pierwszoklasistów. 
Uczniowie klasy  I pod kierunkiem wychowawczyni - p. Janiny Bułatowicz- przygotowali piękną część artystyczną. Pierwszaki świetnie zdały egzamin z wiedzy oraz umiejętności, a przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego potwierdzili ich gotowość do bycia uczniami.
Następnie  pierwszaki złożyły ślubowanie na sztandar szkoły. Ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją Szkołę, dbać o jej dobre imię, postępować według nauk Jana Pawła II - patrona szkoły,  swym zachowaniem i nauką sprawiać radość nauczycielom i rodzicom oraz przyczyniać się do własnego rozwoju.
 
Pan Wójt Ireneusz Gumkowski życzył uczniom samych sukcesów w czasie szkolnej edukacji i tylko wspaniałych ocen. Podkreślił też rolę właściwej współpracy rodziców ze szkołą oraz wagę ich zaangażowania dla rozwoju szkoły  i indywidualnych sukcesów uczniów. 
Uroczystego pasowania na uczniów dokonali  p. Ireneusz Gumkowski - Wójt Gminy wraz z p. Ewą Jasionowską - Wicedyrektor Szkoły. Wszystkie pierwszaki otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz upominki ufundowane przez Pana Wójta.
Życzenia pierwszakom złożyła również przewodnicząca RR - p. Anna Epa - Wróblewska. Wręczyła im upominki ufundowane przez RR.
Pani Monika Stawierej - w imineniu rodziców uczniów klasy pierwszej - podziękowała nauczycielom, dyrekcji oraz władzom gminy za codzienny trud, zrozumienie i wsparcie.