Strona używa cookies
Turniej piłki ręcznejSzkoła Podstawowa w Starym Lubotyniu nosi imię Jana Pawła II - Papieża Polaka nadane przez Radę Gminy w Starym Lubotyniu uchwałą nr XXXII/05/06 z dnia 31 marca 2006 roku na wspólny wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego. Uroczystoœść nadania Szkole imienia odbyła się 11.10.2006 roku.