Strona używa cookies
                                                                             
Turniej piłki ręcznej



   





W dniu 14 listopada 2017r. odbyło się w naszej szkole podsumowanie projektu "W świecie nauki i zabawy" realizowanego w  ramach programu wolontariatu pracowniczego Fabryki Mebli FORTE w Ostrowi Maz.
Pani Dyrektor powitała w progach szkoły zaproszonych gości:
- p. Małgorzatę Wilanowską z Fabryki Mebli FORTE
- p. Emilię Nagórka - koordynatora projektu i jednego z rodziców uczniów naszej szkoły
- p. Huberta Kośnika - uczestnika projektu i wychowanka naszej szkoły
- p. Annę Epa - Wróblewską - przewodniczącą Rady Rodziców.
Następnie uczniowie klas II, IIIA i IIIB przedstawili  przygotowane pod kierunkiem p. Ireny Kozikowskiej, p. Olgi Zakrzewskiej i p. Danieli Sobieskiej 
niecodzienne artystyczne podziękowanie za przekazane szkole meble i zrealizowany projekt.  Podziękowali bajką i piosenką i pokazali, jak wspaniale wykorzystują ofiarowaną szkole pomoc dla rozwoju własnych zdolności i zainteresowań.
Pani Dyrektor podziękowała uczniom i nauczycielom za przygotowanie tego wspaniałego występu.











Pani Dyrektor złożyła również podziękowania sponsorom szkoły, w tym zaangazowanym w rozwój szkoły rodzicom i wychowankom. Wręczyła im pamiątkowe statuetki, będące wyrazem wdzięczności szkolnej społęczności za podejmowane na rzecz naszej szkoły działania. Uczniowie wręczyli  sponsorom bukiety kwiaitów.





Pani Małgorzata Wilanowska obejrzała  klasy lekcyjne, w któych znajdują się meble przekazane szkole w ramach zrealizowanego projektu "W świecie nauki i zabawy"..



Pani Dyrektor wręczyła również nagrody zwycięzcom etapu szkolnego konkursu plastycznego "Krajobraz polski  w prozie i poezji."