Strona używa cookies
Turniej piłki ręcznej


W Szkole Podstawowej im Jana Pawła II- Papieża Polaka działa Rada Rodziców, w której skład wchodzą wszyscy rodzice uczniów szkoły. Prezydium Rady Rodziców tworzą:


- Przewodnicząca - Anna Epa - Wróblewska
- Zastępca - Monika Stawierej
- Skarbnik - Beata Stepnowska
- Sekretarz - Aneta Laskowska

Członkowie prezydium:

- klasa 0a –    Zaorska Marzena

- klasa 0b – Laskowska Aneta

- klasa 0c – Krasowska Mariola

- klasa I –    Monika Stawierej

- klasa II – Nagórka Emilia

- klasa IIB – Marciniak Katarzyna

- klasa IIIA – Gawkowska Agata

- klasa IIIB -  Urbanik Monika  

- klasa IVA – Gumowska Magda

- klasa IVB – Leszczyńska Renata

- klasa VA – Epa – Wróblewska Anna

- klasa VB – Stepnowska Beata

- klasa VIA – Kacprzyk Dorota

- klasa VIB – Lendzioszek Wioleta

- klasa VII –   Urszula Kożuszko - Moczarska

 

Rada Rodziców działa zgodnie z regulaminem Rady Rodziców, współpracuje z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną. Aktywnie włącza się w życie szkoły. Pomaga w organizacji wielu imprez i życia pozalekcyjnego szkoły.