Strona używa cookies
                                                                             
Turniej piłki ręcznej   W dniu 04.09.2017r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2017/18. Najpierw wzięliśmy udział we Mszy Św. w naszym parafialnym kościele, a potem w uroczystościach w szkole.
Uroczystość szkolną rozpoczęło tradycyjnie wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie hymnu państwowego.
Pani dyrektor  Bożena Zaręba powitała zaproszonych gości: p. Ireneusza Gumkowskiego - Wójta Gminy Stary Lubotyń oraz ks. kanonika Janusza Tyszkę - proboszcza naszej parafii oraz uczniów, nauczycieli  i licznie przybyłych rodziców.

Następnie  pani dyrektor przypomniała historię rocznic wrześniowych, w tym 78 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Minutą ciszy oddaliśmy pamięć tym, którzy przelewali krew i oddawali życie za wolność naszej Ojczyzny.

Pan Ireneusz Gumkowski - wójt naszej gminy złożył uczniom, nauczycielom i rodzicom życzenia na nowy rok szkolny.  Poinformował  również o pracach remontowych prowadzonych w lubotyńskiej szkole.

Pani dyrektor wręczyła p. Ewie Jasionowskiej powierzenie pełnienia funkcji wicedyrektora naszej szkoły i życzyła jej sukcesów na nowym stanowisku. Podziękowała również władzom gminy za wszystkie działania podejmowane na rzecz naszej szkoły oraz wspieranie naszych szkolnych inicjatyw. Następnie przedstawiła koncepcję pracy szkoły, kalendarz roku szkolnego oraz podała wiele informacji organizacyjnych. Życzyła też uczniom i nauczycielom wielu sukcesów w nowym roku szkolnym oraz zadowolenia z rozwijania  uczniowskich talentów. Zaprosiła też rodziców do systematycznej współpracy ze szkołą w realizacji zadań.

Po spotkaniu ogólnym w radosnej atmosferze spotkaliśmy się z naszymi wychowawcami i kolegami. Wrażeń było co nie miara, a opowieściom nie było końca.