Strona używa cookies
Turniej piłki ręcznej
Zarząd Samorządu Uczniowskiego:
- przewodnicząca - Paulina Glińska
- zastępca -  Szymon Sylwester Wagner  
- skarbnik - Amelia Kulesza
- sekretarz - Dominika Brzostek


Zgodnie z wyborem uczniów opiekunami SU zostały:
- p. Janina Bułatowicz
- p. Małgorzata Jasionek

Samorząd działa zgodnie z regulaminem SU. Dba m.in. o organizację życia pozalekcyjnego uczniów, przygotowuje imprezy o charakterze szkolnym i środowiskowym. Współdziała z dyrektorem szkoły oraz nauczycielami i rodzicami zgodnie z potrzebami szkoły.  Bierze też udział w ewaluacji dokumentów prawa szkolnego.