Strona używa cookies
Turniej piłki ręcznej


Szkoła posiada sztandar ufundowany przez Radę Rodziców przy wsparciu sponsorów, pośœwięcony przez Ekscelencję Księdza Biskupa Tadeusza Bronakowskiego w czasie uroczystośœci nadania Szkole imienia i przekazany społecznoœści szkolnej..