Strona używa cookies
Turniej piłki ręcznej
W naszej szkole nauczyciele wychowania fizycznego oraz edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego systematycznie realizują treści podstawy programowej   z zakresu wychowania fizycznego przez cały rok szkolny. Dbają nie tylko o rozwój rozwój fizyczny uczniów, promowanie aktywnego stylu życia, alle również o realizację treści z zakresu edukacji prozdrowotnej i wychowania komunikacyjnego. Łączą treści edukacyjne z realizacją programu wychowawczego i programu profilaktyki w naszej szkole. Lekcje wychowania fizycznego są bardzo lubiane w naszej szkole. Uczniowie chętnie i aktywnie biorą udział w zajęciach. Dbają o swoją sprawność fizyczną, uczą się również reguł gry fair play oraz zasad dobrej współpracy.  A przy tym mogą się wykazać i odstresować. Tak naprawdę nasza szkoła żyje sportem przez cały rok, a nie tylko od święta. Szkoła posiada bogatą i dobrze wyposażoną bazę sportową, z której uczniowie chętnie korzystają. A ponadto maluchy mają do dyspozycji plac zabaw, na którym  są również prowadzone różne zajęcia ruchowe.

W załąćzeniu:
Scenariusz zajęć wychowania fizycznego w kl. II
Scenariusz zajęć wychowania fizycznego w kl. III
Scenariusz zajęć wychowania fizycznego w kl. VI